Wybierz język:

Oferta Ogólna

Poniżej mamy przyjemność przedstawić Państwu asortyment naszej firmy, pogrupowany wg producentów dostarczanych przez nas przyrządów ...


 
 STATUS
Oferta firmy zawiera:
 • Programowalne przetworniki temperatury do montażu w głowicy, na szynie DIN, na ścianie / konstrukcji, także z aprobatą ATEX
 • Separatory / konwertery i powielacze sygnałów analogowych, sygnalizatory graniczne; zasilacze
 • Przetworniki wilgotności i/lub temperatury, przetworniki punktu rosy
 • Mierniki pętli prądowej; mierniki temperatury z zasilaniem bateryjnym, także wersje z aprobatą ATEX
 • Mierniki tablicowe dla sygnałów procesowych; temperatury; napięcia / prądu AC/DC
 • Programowalne moduły akwizycji danych; kondycjonery sygnałów; bloki funkcji matematycznych
ALICAT Oferta firmy zawiera:
 • Masowe mierniki przepływu dla gazów, także agresywnych; od 0...0,5 ml/min do 0...4000 l/min; także Ex
 • Masowe regulatory przepływu dla gazów; także agresywnych; od 0...0,5 ml/min do 0...4000 l/min; także Ex
 • Masowe dwukierunkowe regulatory przepływu dla gazów; także agresywnych; zakresy do 3000 l/min; także Ex 
 • Mierniki i regulatory ciśnienia (absolutnego, względnego, różnicy ciśnień) dla gazów lub cieczy; także z Ex
 • Przenośne mierniki / kalibratory przepływu dla gazów lub cieczy; zakresy do 4000 l/min; zasilanie DC + akumulatorowe
 • Oprogramowanie do wizualizacji i/lub aplikacji mieszania gazów, kable podłączeniowe, zasilacze itp.
 • Układy mieszania gazów wg wymagań użytkownika; sterowanie z PC lub panela sterującego
SOLID Oferta firmy zawiera:
 • Mierniki ultradźwiękowe kompaktowe do pomiaru cieczy i materiałów sypkich, także z aprobatą ATEX
 • Mierniki ultradźwiękowe rozdzielne  do pomiaru cieczy i materiałów sypkich, także z aprobatą ATEX
 • Mierniki ultradźwiękowe kompaktowe lub rozdzielne do pomiaru przepływu w kanałach otwartych
 • Mierniki ultradźwiękowe z wbudowanym modemem GSM, dla cieczy i materiałów sypkich, także z ATEX
NICE Oferta firmy zawiera:
 • Przepływomierze Vortex serii VP dla cieczy, gazów i pary w wersji międzykołnierzowej
 • Przepływomierze Vortex serii FVP dla cieczy, gazów i pary w wersji kołnierzowej
 • Przepływomierze Vortex serii LPIV dla cieczy, gazów i pary w wersji zanurzeniowej
 • Przepływomierze Vortex serii HTIV dla cieczy, gazów i pary w wersji zanurzeniowej, wysokoparametr.
 • Przeliczniki Smart TX do pomiaru masowego pary nasyconej dla przepływomierzy Vortex
SATRON Oferta firmy zawiera:
 • Precyzyjne mierniki mętności, koncentracji dla aplikacji higienicznych oraz przemysłowych
 • Precyzyjne mierniki mętności w wersji zanurzeniowej, do montażu i demontażu podczas procesu
 • Przetworniki ciśnienia, poziomu hydrostatycznego i różnicy ciśnień dla aplikacji przemysłowych
 • Przetworniki ciśnienia i poziomu hydrostatycznego dla aplikacji higienicznych
 • Zawory PASVE z napędem ręcznym lub pneumatycznym dla przyrządów pomiarowych lub czujników pH
 SE Oferta firmy zawiera:
 • Przetworniki ciśnienia i poziomu hydrostatycznego dla wielu aplikacji przemysłowych i higienicznych
 • Przetworniki różnicy ciśnień, przepływu i poziomu
 • Przetworniki wielu zmiennych (różnicy ciśnień, ciśnienia, temperatury) dla wielu aplikacji przepływu
 • Sondy hydrostatyczne poziomu i głębokości
 • Mierniki z wyświetlaczem LED dla przetworników ciśnienia, także z wyjściem alarmowym
 • Przetworniki temperatury z wyświetlaczem LCD, w obudowie obiektowej
 • Szeroka gama separatorów chemicznych do bezpośredniego lub zdalnego montażu z przyrządem
P.G.F.T. Oferta firmy zawiera:
 • Termiczne przepływomierze masowe do pomiaru przepływu gazów, wersje zanurzeniowe i z sekcją pomiarową
 • Przetworniki wieloparametrowe m.in. punktu rosy, temperatury i/lub wilgotności, wersje stacjonarne
 • Sygnalizatory punktu rosy / kondensacji / punktu zamarzania / wilgotności itp.
 • Przyrządy do detekcji przecieku w systemach sprężonego powietrza i innych gazów
 • Analizatory przenośne dla okresowej kontroli maszyn, sprężarek i innych systemów
 • Akcesoria dla przepływomierzy m.in. zawory kulowe, opaski zaciskowe, rejestratory itp.
 ORION Oferta firmy zawiera:
 • Presostaty przemysłowe dla aplikacji ciśnienia (nadciśnienia, podciśnienia), próżni, niskich ciśnień, różnicy ciśnień; szeroka gama wykonań, przyłączy procesowych, materiałów zwilżanych i wyjść alarmowych
 • Presostaty przemysłowe dla aplikacji ciśnienia (nadciśnienia) z wyjściem pneumatycznym
 • Presostaty w obudowie ognioszczelnej z aprobatą ATEX dla aplikacji ciśnienia (nadciśnienia, podciśnienia), próżni, niskich ciśnień, różnicy ciśnień; szeroka gama wykonań, przyłączy procesowych, materiałów i wyjść
 • Termostaty przemysłowe lub w obudowie ognioszczelnej z aprobatą ATEX, oddalony czujnik pomiarowy
 PG Oferta firmy zawiera:
 • Inteligentne ustawniki elektropneumatyczne dla napędów liniowych i obrotowych, także z aprobatą ATEX
 • Ustawniki elektropneumatyczne i pneumatyczne dla napędów liniowych i obrotowych, także z aprobatą ATEX
 • Ustawniki elektropnematyczne dla siłowników cylindrycznych (tłokowych)
 • Przetworniki elektropneumatyczne I/P oraz pneumo-elektryczne P/I
 • Reduktory ciśnienia, filtry powietrza, zawory elektromagnetyczne sterujące
 • Przetworniki położenia, wskaźniki i wyłączniki położenia dla napędów pneumatycznych
  Oferta firmy zawiera:
 • Precyzyjne manometry elektroniczne do pomiaru ciśnienia (względnego, absolutnego) i różnicy ciśnień
 • Manometry elektroniczne do pomiaru ciśnienia; z rejestracją
 • Precyzyjne kalibratory ciśnienia (względnego, absolutnego), różnicy ciśnień
 • Pneumatyczne pompki kalibracyjne; wersje stacjonarne i przenośne
 • Hydrauliczne pompki kalibracyjne; wersje stacjonarne i przenośne
 • Wielofunkcyjne kalibratory sygnałów analogowych, temperatury i ciśnienia
 TITAN Oferta firmy zawiera:
 • Przepływomierze wirnikowe dla cieczy, szeroka gama wykonań i wersji materiałowych
 • Przepływomierze owalnokołowe dla cieczy o podwyższonej lepkości, szeroka gama wykonań i wersji, wersje specjalne z wziernikiem przepływu cieczy, także z aprobatą ATEX
 • Przepływomierze wirnikowe w wersji zanurzeniowej dla dużych rur (DN40...DN2500), także z aprobatą ATEX
 • Precyzyjne przepływomierze ultradźwiękowe, także dla niskich zakresów pomiarowych 0,002...20 l/min
 • Szeroka gama przetworników przepływu w wersji standardowej i z aprobatą ATEX; z zasilaniem zewnętrznym lub bateryjnym; także dla aplikacji dozowania lub ciągłej kontroli przepływu
GI Oferta firmy zawiera:
 • Czujniki przewodności dla aplikacji przemysłowych i przemysłu spożywczego
 • Precyzyjne przepływomierze elektromagnetyczny dla cieczy, zakresy pomiarowe 0,03...25 l/min
 • Komputery przepływu dla pary, cieczy i gazów; także z przeliczaniem energii cieplnej
 • Precyzyjne przetworniki przepływu w wersji naściennej, tablicowej oraz obiektowej; z zasialniem zewnętrznym lub bateryjnym; także wersje dla aplikacji dozowania; szeroki zakres wykonań i opcji
AST Oferta firmy zawiera:
 • Precyzyjne pirometry ogólnego przeznaczenia dla aplikacji przemysłowych m.in. jedno i dwubarwne, ze światłowodem, o wysokim współczynniku optyki oraz z możliwością skupienia wiązki itp.
 • Pirometry specjalistyczne dla przemysłu szklarskiego
 • Pirometry specjalistyczne dla aluminium tj. odlewania, walcowania, chłodzenia, obróbki
 • Skanery pozycjonujące dla pirometrów specjalistycznych
 • Piece kalibracyjne dla pirometrów, rejestratory elektroniczne, mierniki, oprogramowanie dla wizualizacji itp.
NA Oferta firmy zawiera:
 • Czujniki temperatury rezystancyjne i termoelektryczne, szeroka gama wykonań i wersji materiałowych
 • Manometry do pomiaru ciśnienia i różnicy ciśnień, szeroka gama separatorów chemicznych
 • Termometry szklane, termometry bimetaliczne oraz gazowe; szeroka gama wykonań i wersji materiałowych
 • Przetworniki ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu, hydrostatyczne sondy poziomu cieczy
 • Modemy HART, komunikatory przenośne HART, konwertery RS485, RS232, USB, Ethernet itp.
 • Konwertery / separatory sygnałów analogowych, separatory binarne, przetworniki częstotliwości itp.
 • Osłony dla termometrów i czujników temperatury; szeroka gama wykonań i wersji materiałowych
 • Przepływomierze elektromagnetyczne, wirnikowe, owalnokołowe, ultradźwiękowe (także przenośne)
 • Precyzyjne ręczne zawory regulacyjne, zawory elektromagnetyczne, zawory kulowe z napędem elektrycznym
 • Piece kalibracyjne dla czujników temperatury, piece kalibracyjne dla pirometrów
 CS Oferta firmy zawiera:
 • Termiczne przepływomierze masowe do pomiaru przepływu gazów, wersje zanurzeniowe i z sekcją pomiarową
 • Przetworniki punktu rosy, wersje stacjonarne, także w wykonaniu Ex
 • Przyrządy przenośne do pomiaru punktu rosy, wilgotności, temperatury
 • Sygnalizatory punktu rosy / kondensacji
 • Mierniki wielofunkcyjne z rozbudowanymi funkcjami do pomiaru punktu rosy i/lub przepływu
 • Przyrządy do detekcji przecieku w systemach sprężonego powietrza i innych gazów
FP 

Oferta firmy zawiera:

 • Szeroka gama wykonań czujników temperatury, przetworniki i mierniki temperatury
 • Czujniki poziomu ciągłego, czujniki hydrostatyczne poziomu
 • Sygnalizatory poziomu cieczy i materiałów sypkich, sondy poziomu, moduły sygnalizacji poziomu
 • Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień, manometry mechaniczne i elektroniczne w szerokiej gamie wykonań
 • Przepływomierze elektromagnetyczne, turbinowe, owalnokołowe, ultradźwiękowe
 • Mierniki do pomiarów fizykochemicznych przewodności i mętności
 • Mierniki i regulatory procesowe, rejestratory elektroniczne i z zapisem na papierze
DATA TRACK Oferta firmy zawiera:
 • Mierniki do pomiaru temperatury i sygnałów procesowych, także z rozbudowanymi funkcjami
 • Mierniki do pomiaru wagi z rozbudowanymi funkcjami wagowo-dozującymi
 • Mierniki do współpracy z tensometrycznymi przetwornikami ciśnienia
 • Mierniki do współpracy z przetwornikami przesunięcia LVDT
 • Mierniki do pomiaru częstotliwości, przepływu, impulsów, do współpracy z enkoderami
 • Moduły akwizycji danych, konwertery sygnałów, sygnalizatory graniczne, regulatory PID
 DINEL Oferta firmy zawiera:
 • Pojemnościowe sygnalizatory poziomu cieczy lub materiałów sypkich, także z aprobatą ATEX
 • Pojemnościowe mierniki poziomu ciągłego cieczy lub materiałów sypkich, także z aprobatą ATEX
 • Hydrostatyczne sondy poziomu cieczy, sygnalizatory konduktancyjne poziomu cieczy, moduły sygnalizacji
 • Mierniki ultradźwiękowe do pomiaru poziomu cieczy, materiałów sypkich, przepływu, także z aprobatą ATEX
 • Mierniki radarowe z falowodem, dla aplikacji pomiaru poziomu cieczy i materiałów sypkich
 • Bariery iskrobezpieczne sygnałów analogowych, bariery dwustanowe dla sygnalizatorów poziomu
 EMA Oferta firmy zawiera:
 • Czujniki przepływu cieczy i gazów, czujniki ze zintegrowaną sygnalizacją przepływu i temperatury
 • Sygnalizatory ciśnienia, temperatury, przetworniki ciśnienia, czujniki temperatury
 • Sygnalizatory poziomu wibracyjne, pływakowe, pojemnościowe, wirnikowe (łopatkowe)
 • Mierniki poziomu ultradźwiękowe, radarowe, radarowe z prętem prowadzącym
 • Kurtyny bezpieczeństwa, moduły sygnalizacji optyczno-dźwiękowej (wieże świetlne), monitory prędkości obrotowej
 L-TECH Oferta firmy zawiera:
 • Masowe mierniki przepływu dla gazów, także agresywnych; wersje z wyjściem analogowym i/lub wyjściem cyfrowym, szeroki wybór zakresów pomiarowych do 1000 l/min i wersji ciśnieniowych do 90bar
 • Masowe regulatory przepływu dla gazów, także agresywnych; wersje z wyjściem analogowym i/lub wyjściem cyfrowym, szeroki wybór zakresów pomiarowych do 1000 l/min i wersji ciśnieniowych do 90bar
 • Szeroka gama rotametrów, wersje ze szklaną lub metalową rurą pomiarową, także z wyjściem analogowym 
 • Precyzyjne ręczne zawory regulacyjne dla cieczy i gazów
 • Kompletne układy mieszania gazów wg wymagań użytkownika
 DYS Oferta firmy zawiera:
 • Analizatory do pomiaru pH, ORP, tlenu rozpuszczonego
 • Analizatory do pomiaru przewodności, mętności, zawartości chloru
 • Analizatory do pomiaru zawiesiny (cząstek stałych)
 • Szeroka gama czujników do pomiaru pH, przewodności, mętności, tlenu rozpuszczonego, ORP itp.
 • Przenośne przyrządy wielofunkcyjne do pomiaru parametrów fizykochemicznych cieczy
 • Przyrządy wielofunkcyjne on-line do pomiaru parametrów fizykochemicznych cieczy
 • Przyrządy przenośne do pomiaru pH, ORP, tlenu rozpuszczonego, chloru
 EQUFLOW Oferta firmy zawiera:
 • Przepływomierze wirnikowe dla cieczy, przyłącza gwintowane lub TriClamp, wykonanie ze stali nierdzewnej
 • Przepływomierze wirnikowe dla cieczy, przyłącza gwintowane, wykonanie z PVDF dla mediów agresywnych
 • Jednorazowe czujniki przepływu cieczy dla aplikacji aseptycznych, z wymianą wkładką czujnika przepływu; wersje z PVDF lub PFA, dla aplikacji farmaceutycznych i biotechnologii
 • Szeroka gama przetworników przepływu; z zasilaniem zewnętrznym lub bateryjnym; także dla aplikacji dozowania lub ciągłej kontroli przepływu
 KFM Oferta firmy zawiera:
 • Zawory regulacyjne lub odcinające z napędem pneumatycznym; 2- lub 3-drogowe (mieszające lub rozdzielajace); szeroka gama wykonań materiałowych i konstrukcyjnych
 • Zawory regulacyjne lub odcinające z napędem elektrycznym; 2- lub 3-drogowe (mieszające lub rozdzielajace); szeroka gama wykonań materiałowych i konstrukcyjnych
 • Zawory regulacyjne 3-drogowe z napędem elektrohydraulicznym, z funkcją bezpieczeństwa
 • Zawory ręczne szybkootwierające z sygnalizacją położenia, wersje 2- lub 3-drogowe
 • Zawory regulacyjne lub odcinające z napędem ręcznym
 • Szeroka gama akcesoriów m.in. ustawniki elektropneumatyczne, przetworniki położenia, wyłączniki krańcowe
   
ROMER Oferta firmy zawiera:
 • Zawory elektromagnetyczne, serwowspomagane lub bezpośredniego działania dla cieczy i gazów
 • Zawory sterowane pneumatycznie, zawory sterujące, wyspy zaworowe itp.
 • Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania dla cieczy i gazów
 • Modułowe elementy przygotowania powietrza m.in. reduktory ciśnienia, filtry itp.
 • Akcesoria dla pneumatyki: złączki, przyłączki, przewody, redukcje, tłumiki, zawory zwrotne itp.
 • Zawory zwrotne, zawory kulowe i filtry dla cieczy i gazów
 • Przełączniki, przyciski, manipulatory, przełączniki nożne, wyłączniki krańcowe dla gazów
 LABOR  Oferta firmy zawiera:
 • Separatory i konwertery sygnałów analogowych, powielacze sygnałów
 • Separatory binarne, przetworniki częstotliwości, 
 • Przetworniki rezystancji, prądu, napięcia, dla czujników termoelektrycznych
 • Konwertery sygnałów analogowych na transmisję cyfrową, separatory linii transmisyjnych
 • Sygnalizatory graniczne, regulatory PID, wskaźniki cyfrowe, wskaźniki z bargrafem
 • Bloki funkcyjne, moduły przekaźnikowe, zasilacze, przetworniki położenia
 • Potencjometry sterowane sygnałem analogowym
 • Separatory / konwertery / bariery sygnałów analogowych i binarnych w wersji iskrobezpiecznej
 • Wskaźniki cyfrowe i zadajniki sygnałów w wersji iskrobezpiecznej, zasilacze iskrobezpieczne
 • Przetworniki iskrobezpieczne rezystancji, napięcia, prądu, częstotliwości, pojemności
 ABB  Oferta firmy zawiera:
 • Przetworniki ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu hydrostatycznego, przetworniki wielu zmiennych
 • Regulatory sygnałów procesowych, rejestratory videograficzne, rejestratory z zapisem na papierze
 • Przepływomierze elektromagnetyczne, wirowe, masowe, rotametryczne, zwężki pomiarowe 
 • Ustawniki pozycyjne, napędy elektryczne, przetworniki elektropneumatyczne
 • Szeroka gama separatorów chemicznych (kołnierzowych, gwintowanych, higienicznych itp.)
 • Analizatory gazów i właściwości fizykochemicznych cieczy
 • Szeroka gama czujników temperatury, przetworniki temperatury
 • Przetwornice częstotliwości, softstarty, przetworniki pomiarowe sygnałów procesowych
PFORTNER Oferta firmy zawiera:
 • Termometry bimetaliczne z czujnikiem radialnym, tylnym, z regulowanym położeniem czujnika
 • Termometry gazowe z czujnikiem bezpośrednim, z czujnikiem oddalonym z kapilarą
 • Gniazda termiczne, osłony wysokociśnieniowe, przesuwne przyłącza zaciskowe
 • Czujniki temperatury rezystancyjne i termoelektryczne
 • Manometry do pomiaru ciśnienia, akcesoria dla manometrów
 • Mierniki temperatury i dla sygnałów procesowych
SUKU

Oferta firmy zawiera:
 • Manometry do pomiaru ciśnienia (z rurką Bourdona, membranowe, puszkowe itp.)
 • Manometry do pomiaru różnicy ciśnień
 • Przetworniki ciśnienia, przetworniki manometryczne ciśnienia
 • Termometry bimetaliczne, gazowe, maszynowe
 • Sygnalizatory ciśnienia rurkowe, membranowe, tłokowe
 • Szeroka gama separatorów chemicznych (kołnierzowych, gwintowanych, higienicznych itp.)
 • Zawory manometryczne, kurki, rurki syfonowe, ochronniki nadciśnieniowe itp.
 • Gniazda termiczne, osłony wysokociśnieniowe, przesuwne przyłącza zaciskowe
SUCHY Oferta firmy zawiera:
 • Manometry do pomiaru ciśnienia (z rurką Bourdona, membranowe, puszkowe itp.)
 • Manometry do pomiaru różnicy ciśnień
 • Przetworniki ciśnienia, przetworniki manometryczne ciśnienia, sygnalizatory ciśnienia
 • Termometry bimetaliczne, gazowe, maszynowe
 • Szeroka gama separatorów chemicznych (kołnierzowych, gwintowanych, higienicznych itp.)
 • Zawory manometryczne, kurki, rurki syfonowe, ochronniki nadciśnieniowe itp.
 • Gniazda termiczne, osłony wysokociśnieniowe, przesuwne przyłącza zaciskowe
FANTINELI Oferta firmy zawiera:
 • Manometry do pomiaru ciśnienia (z rurką Bourdona, membranowe, puszkowe itp.)
 • Manometry do pomiaru różnicy ciśnień, z wysokim ciśnieniem statycznym i przeciążalnością
 • Przetworniki ciśnienia, przetworniki manometryczne ciśnienia
 • Termometry bimetaliczne, gazowe, maszynowe
 • Szeroka gama separatorów chemicznych (kołnierzowych, gwintowanych, higienicznych itp.)
 • Gniazda termiczne, osłony wysokociśnieniowe, przesuwne przyłącza zaciskowe
METRONIC Oferta firmy zawiera:
 • Przeliczniki skompensowanego przepływu i energii cieplnej pary, wody, gazów technicznych
 • Liczniki przepływu z funkcją rejestracji wyników pomiarów
 • Rejestratory elektroniczne, wersje stacjonarne (tablicowe, naścienne) i przenośne
 • Przyrządy przenośne do wykonywania pneumatycznej próby szczelności
 • Mierniki tablicowe, przetworniki temperatury, moduły wejść analogowych, moduły wejść binarnych
 • Konwertery USB/RS485, konwertery RS485/Ethernet TCP/IP
 • Oprogramowanie do wizualizacji wyników pomiarów
SHINKO Oferta firmy zawiera:
 • Regulatory temperatury i sygnałów procesowych, jednokanałowe, dwukanałowe i wielokanałowe
 • Rozbudowane regulatory temperatury i sygnałów procesowych z opcją regulacji programowej
 • System wielokanałowej regulacji i monitoringu temperatury
 • Mierniki temperatury i sygnałów procesowych, rejestratory temperatury i sygnałów procesowych
 • Timery cyfrowe, liczniki impulsów, pirometry stacjonarne
 • Tyrystorowe sterowniki mocy (1-lub 3-fazowe), przekaźniki półprzewodnikowe SSR
 • Konwertery komunikacyjne, panele operacyjne do regulatorów
WIKA Oferta firmy zawiera:
 • Manometry do pomiaru ciśnienia (z rurką Bourdona, membranowe, puszkowe itp.)
 • Manometry do pomiaru różnicy ciśnień
 • Przetworniki ciśnienia, przetworniki manometryczne ciśnienia, sygnalizatory ciśnienia
 • Termometry bimetaliczne, gazowe, maszynowe
 • Szeroka gama separatorów chemicznych (kołnierzowych, gwintowanych, higienicznych itp.)
 • Zawory manometryczne, kurki, rurki syfonowe, ochronniki nadciśnieniowe itp.
 • Gniazda termiczne, osłony wysokociśnieniowe, przesuwne przyłącza zaciskowe
APAR Oferta firmy zawiera:
 • Mierniki temperatury i sygnałów procesowych, wyświetlacze naścienne i wielkogabarytowe
 • Regulatory temperatury i sygnałów procesowych, regulatory ciśnienia, sterowniki chłodnicze
 • Rejestratory elektroniczne, rejestratory temperatury i wilgotności
 • Przetworniki wilgotności, temperatury, ciśnienia
 • Separatory i konwertery sygnałów analogowych, zasilacze listwowe
 • Kalibratory sygnałów analogowych i temperatury
 • Stacyjki, przełączniki miejsc pomiarowych, timery, liczniki impulsów
OMRON Oferta firmy zawiera:
 • Sterowniki PLC kompaktowe i modułowe, panele operatorskie
 • Kontrolery ruchu, serwonapędy, przetwornice częstotliwości
 • Czujniki zbliżeniowe indukcyjne, fotoelektryczne, czujniki światłowodowe, czujniki przemieszczeń
 • Enkodery obrotowo-impulsowe, czujniki i systemy wizyjne, systemy RFID
 • Czujniki bezpieczeństwa, wyłączniki awaryjne, wyłączniki krańcowe
 • Sterowniki i przekaźniki bezpieczeństwa, programowalne systemy bezpieczeństwa 
 • Regulatory temperatury i sygnałów procesowych, wskaźniki procesowe
 • Przekaźniki czasowe, liczniki, zasilacze, przekaźniki programowalne
 • Przekaźniki elektromechaniczne i półprzewodnikowe, styczniki, przekaźniki monitorujące
SIEMENS Oferta firmy zawiera:
 • Sterowniki PLC kompaktowe i modułowe, panele operatorskie, przekaźniki programowalne
 • Przetwornice częstotliwości, softstarty, silniki, motoreduktory, regulatory procesowe
 • Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień, czujniki i przetworniki temperatury
 • Przepływomierze elektromagnetyczne, masowe, ultradźwiękowe, rotametryczne, wirowe
 • Mierniki i sygnalizatory poziomu cieczy i materiałów sypkich 
 • Pozycjonery elektropneumatyczne dla napędów pneumatycznych 
 • Technika łączeniowa: styczniki, przekaźniki, przełączniki, przyciski, lampki, czujniki zbliżeniowe
ASCO Oferta firmy zawiera:
 • Zawory elektromagnetyczne dla cieczy i gazów, wyspy zaworowe, zawory proporcjonalne
 • Zawory sterowane pneumatycznie, zawory sterujące, ustawniki pozycyjne - elektropneumatyczne
 • Zawory sterowane ręcznie, zawory impulsowe i kompletne systemy odpylania
 • Regulatory ciśnienia, regulatory przepływu, układy przygotowania powietrza
 • Siłowniki pneumatyczne liniowo-obrotowe, czujniki magnetyczne dla siłowników 
 • Masowe mierniki i regulatory przepływu dla gazów, mierniki i regulatory przepływu dla cieczy
APLISENS Oferta firmy zawiera:
 • Przetworniki ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu hydrostatycznego, przetworniki mas plastycznych
 • Sondy hydrostatyczne poziomu, hydrostatyczne sondy gęstości, sygnalizatory pływakowe poziomu
 • Szeroka gama separatorów chemicznych (kołnierzowych, gwintowanych, higienicznych itp.)
 • Zawory manometryczne, blokowe 3- i 5-drogowe, rurki syfonowe, naczynia poziomowe 
 • Czujniki temperatury, przetworniki temperatury, mierniki temperatury i sygnałów procesowych
 • Ustawniki pozycyjne - elektropneumatyczne i pneumatyczne, siłowniki elektryczne
ENDRESS Oferta firmy zawiera:
 • Przetworniki ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu hydrostatycznego, sondy hydrostatyczne poziomu
 • Sygnalizatory poziomu wibracyjne, pojemnościowe, wirnikowe, pływakowe itp.
 • Mierniki poziomu ultradźwiękowe, radarowe, pojemnościowe, radiometryczne, elektromechaniczne
 • Szeroka gama separatorów chemicznych (kołnierzowych, gwintowanych, higienicznych itp.)
 • Czujniki i przetworniki temperatury, mierniki temperatury i sygnałów procesowych, rejestratory
 • Przepływomierze elektromagnetyczne, wirowe, ultradźwiękowe, masowe, zwężki pomiarowe
 • Analizatory właściwości fizykochemicznych cieczy (pH, ORP, przewodność, mętności, tlenu itp.)
SCHNEIDER Oferta firmy zawiera:
 • Sterowniki PLC, panele operatorskie, przekaźniki programowalne, moduły Ethernet, zasilacze
 • Przetwornice częstotliwości, softstarty, rozruszniki energoelektroniczne
 • Styczniki, wyłączniki silnikowe, przekaźniki termiczne, rozruszniki silnikowe
 • Przyciski, lampki, przełączniki, kolumny świetlne, sygnalizatory dźwiękowe, kasety sterownicze
 • Czujniki ciśnienia, wyłączniki krańcowe, kable i złącza dla czujników
 • Czujniki zbliżeniowe indukcyjne, fotoelektryczne, pojemnościowe, ultradźwiękowe, enkodery
 • Czujniki bezpieczeństwa, moduły i sterowniki bezpieczeństwa, rozruszniki silnikowe
DANFOSS Oferta firmy zawiera:
 • Przetwornice częstotliwości, softstarty
 • Zawory elektromagnetyczne, zawory sterowane pneumatycznie
 • Presostaty ciśnienia i różnicy ciśnień, przetworniki ciśnienia
 • Termostaty, termostaty różnicowe, czujniki i przetworniki temperatury
 • Zawory termostatyczne, zawory równoważące i regulacyjne, zawory kulowe
 • Regulatory pogodowe, zawory regulacyjne i napędy elektryczne, wymienniki ciepła
 • Regulatory bezpośredniego działania do regulacji ciśnienia, przepływu, temperatury
 • Przekaźniki czasowe, wyłączniki silnikowe, styczniki, przekaźniki półprzewodnikowe
NIVELCO Oferta firmy zawiera:
 • Mierniki ultradźwiękowe poziomu dla cieczy, materiałów sypkich oraz do pomiaru przepływu
 • Mierniki poziomu mikrofalowe, pojemnościowe, pływakowe, hydrostatyczne, sondujące
 • Sygnalizatory poziomu pływakowe, wibracyjne, pojemnościowe, wirnikowe, membranowe
 • Analizatory właściwości fizykochemicznych cieczy (pH, ORP, przewodność, tlenu rozpuszczonego itp.)
 • Regulatory i wskaźniki, zasilacze, kontrolery, czujniki temperatury
 • Przetworniki ciśnienia, przetworniki poziomu hydrostatycznego
 • Mierniki do pomiaru przepływu materiałów sypkich
POLNA Oferta firmy zawiera:
 • Zawory regulacyjne, przepustnice regulacyjne, schładzacze tłoczkowe pary
 • Napędy pneumatyczne membranowe, napędy elektryczne, ustawniki pozycyjne
 • Regulatory bezpośredniego działania (ciśnienia, przepływu, różnicy ciśnień)
 • Filtry siatkowe, zawory blokowe i iglicowe, zawory dławiące i zaporowe
 • Destylatory i redestylatory wody
 • Urządzenia centralnego smarowania (do układów 2-przewodowych i wieloprzewodowych)
SSA Oferta firmy zawiera:
 • Konwertery i separatory sygnałów analogowych
 • Przetworniki temperatury, położenia, prądu lub napięcia AC
 • Przetworniki wagowe dla czujników tensometrycznych
 • Zasilacze, sygnalizatory graniczne, moduły przekaźnikowe
 • Mierniki pętli prądowej naścienne lub tablicowe
 • Konwertery dla sterowników PLC (S5, S7-200, S7-300, S7-400) 
APATOR-POWOGAZ Oferta firmy zawiera:
 • Czujniki temperatury rezystancyjne głowicowe, przewodowe, płaszczowe
 • Czujniki temperatury termoelektryczne głowicowe, przewodowe, płaszczowe
 • Czujniki temperatury w wykonaniu iskrobezpiecznym EExia
 • Ciepłomierze z mechanicznym lub ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu, wodomierze
 • Akcesoria: rezystory, osłony czujników, przewody kompensacyjne, uchwyty czujników itp.
 • Przetworniki elektropneumatyczne, naczynia odwadniające, odpowietrzające lub poziomowe
CZAH Oferta firmy zawiera:
 • Czujniki temperatury rezystancyjne głowicowe, przewodowe, płaszczowe
 • Czujniki temperatury termoelektryczne głowicowe, przewodowe, płaszczowe
 • Czujniki temperatury dla systemów klimatyzacji i wentylacji
 • Czujniki specjalistyczne i w wykonaniu specjalnym
 • Akcesoria: rezystory, osłony czujników, przewody kompensacyjne, uchwyty czujników itp.
 • Pirometry, przyrządy przenośne do pomiaru temperatury
 • Mierniki i regulatory temperatury, przetworniki wagowe 
CZAKI Oferta firmy zawiera:
 • Czujniki temperatury rezystancyjne głowicowe, przewodowe, płaszczowe
 • Czujniki temperatury termoelektryczne głowicowe, przewodowe, płaszczowe
 • Czujniki temperatury w wykonaniu iskrobezpiecznym EExia
 • Czujniki temperatury dla systemów klimatyzacji i wentylacji
 • Czujniki specjalistyczne i w wykonaniu specjalnym
 • Mierniki i regulatory temperatury, rejestratory, przełączniki miejsc pomiarowych, zasilacze
 • Akcesoria: rezystory, osłony czujników, przewody kompensacyjne, uchwyty czujników itp.
ALF SENSOR Oferta firmy zawiera:
 • Czujniki temperatury rezystancyjne głowicowe, przewodowe, płaszczowe
 • Czujniki temperatury termoelektryczne głowicowe, przewodowe, płaszczowe
 • Czujniki temperatury w wykonaniu iskrobezpiecznym EExia lub ognioszczelnym EExd
 • Czujniki temperatury dla systemów klimatyzacji i wentylacji
 • Czujniki specjalistyczne i w wykonaniu specjalnym
 • Zwężki pomiarowe do pomiaru przepływu, cieczy, pary i gazów
 • Akcesoria: rezystory, osłony czujników, przewody kompensacyjne, uchwyty czujników itp.
LIMATHERM Oferta firmy zawiera:
 • Czujniki temperatury rezystancyjne głowicowe, przewodowe, płaszczowe
 • Czujniki termoelektryczne głowicowe, przewodowe, płaszczowe
 • Czujniki temperatury w wykonaniu iskrobezpiecznym EExia lub ognioszczelnym EExd
 • Czujniki temperatury dla systemów klimatyzacji i wentylacji
 • Czujniki specjalistyczne i w wykonaniu specjalnym
 • Akcesoria: rezystory, wtyki i gniazda, osłony czujników, przewody kompensacyjne, uchwyty do mocowania czujników, głowice dla czujników, wyświetlacze itp.
MEAN WELL Oferta firmy zawiera:
 • Zasilacze do montażu na szynie DIN dla systemów automatyki (1-fazowe i 3-fazowe)
 • Zasilacze do instalacji C.O. (pompy, wentylatory, sterowniki)
 • Zasilacze dla systemów przeciwpożarowych, do kontroli dostępu, dla oświetlenia LED
 • Przetwornice DC/AC do współpracy z urządzeniami solarnymi, 
 • Akumulatory AGM (m.in. do bezobsługowej pracy w systemach UPS, buforowych, rozruchowych)
 • UPS on-line modułowe w obudowach wolnostojących lub dla systemu rack 19"
 • Zasilacze do kamer i rejestratorów (zbiorcze, modułowe, desktop, wtyczkowe, zewnętrzne)
TURCK Oferta firmy zawiera:
 • Czujniki zbliżeniowe indukcyjne, fotoelektryczne, pojemnościowe, magnetyczne, ultradźwiękowe
 • Enkodery obrotowe, czujniki nachylenia, czujniki przesunięcia liniowego
 • Konwertery i separatory sygnałów analogowych, temperatury, sygnałów binarnych, położenia itp.
 • Przetworniki dla strefy Ex m.in. dla sygnałów analogowych, temperatury, sygnałów binarnych itp.
 • Moduły sygnalizacji poziomu, przekaźniki bezpieczeństwa, wzmacniacze przekaźnikowe
 • Czujniki przepływu, ciśnienia, temperatury, poziomu, położenia
 • System modułowy I/O, stacje kompaktowe
SICK Oferta firmy zawiera:
 • Czujniki zbliżeniowe indukcyjne, fotoelektryczne, pojemnościowe, magnetyczne
 • Czujniki kontrastu, koloru, luminescencji, widełkowe, matrycowe
 • Dalmierze, kurtyny pomiarowe, czujniki wizyjne, kamery 3D, czujniki kodów kreskowych
 • Laserowe systemy pomiarowe, czujniki poziomu, ciśnienia, temperatury
 • Enkodery, systemy bezpieczeństwa, kurtyny bezpieczeństwa, kolumny
 
                                       
 
Posiadamy także w ofercie urządzenia Automatyki Przemysłowej i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej poniższych firm:
AUMA ♦ SMART SENSOR ♦ SCHLUTER ♦ GEMS SENSORS ♦ MOELLER ELECTRIC ♦ IFM ♦ PEPPERL FUCHS ♦ SELS ♦ IMPOL ♦ POWOGAZ ♦ LUMEL ♦ HORA ♦ ARMAK ♦ YOKOGAWA ♦ HONEYWELL ♦ EMERSON ♦ SAMSON ♦ GRUNDFOS ♦ CPP PREMA ♦ BELIMO ♦ SCHMIDT + HAENSCH ♦ RVISION ♦ DYNAMETERS ♦ BENUI ♦ WENGLOR ♦ LEUZE ELECTRONIC ♦ BALLUF ♦ DATA SENSOR ♦ PHOENIX CONTACT ♦ MANOTHERM ♦ MICRONICS ♦ ISOIL ♦ HITACHI ♦ SIMEX ♦ RAYTEK ♦ FLUKE ♦ SONEL ♦ KUBLER ♦ BOSCH ♦ KELLER ♦ KWT ♦ LOVATO ELECTRIC ♦ MTL INSTRUMENTS ♦ PIXYS ♦ JUMO
 
                                       
 
Dodatkowo, program naszych dostaw obejmuje także komponenty osprzętu elektrycznego, w skład których wchodzi Aparatura Kontrolno-Pomiarowa firm:
LAPP KABEL ♦ ABB ♦ ALSTOM ♦ APATOR ♦ BAKS ♦ BREVE ♦ ERGOM ♦ F&G ♦ GEPC (AEG, ELESTER, APENA) ♦ LEGRAND FAEL ♦ MOELLER ELECTRIC ♦ POKÓJ ♦ PROMET ♦ RELPOL ♦ SCHNEIDER ELECTRIC ♦ SCHRACK ♦ SIEMENS ♦ SPAMEL ♦ TECHNOKABEL ♦ TELEFONIKA ♦ WEIDMULLER ♦ BITNER ♦ DEHN ♦ OBO BETERMANN ♦ PHOENIX CONTACT ♦ EAO ESA ♦ RITTAL ♦ FIBOX ♦ ENSTO ♦ FINDER ♦ AGRO ♦ AS ELEKTROTECHNIK
 
                                       
 
Realizacja typowych i nietypowych zamówień:
Wychodząc naprzeciw nietypowym wymaganiom naszych klientów oraz mając duże doświadczenie i szerokie kontakty w dziedzinie importu oraz zaopatrzenia zakładów przemysłowych, zajmujemy się także sprowadzaniem nietypowych komponentów automatyki i części zamiennych, niedostępnych na rynku polskim. Po kilku latach doświadczeń i współpracy z wieloma dostawcami nasze kontakty obejmują cały świat.
 
Atutem realizacji takich zamówień jest m.in. szeroki asortyment produktów, atrakcyjne ceny i terminy dostaw, możliwość negocjacji cen, odciążenie klienta od dodatkowych czynności celnych i czynności związanych z transportem, dostarczaniu niezbędnych części do produkcji i serwisu itp.