Kalibracja

Kalibracja

Przyrządy do kalibracji urządzeń obiektowych m.in.:

- kalibratory sygnałów analogowych, temperatury itp.

- piece kalibracyjne dla czujników temperatury i termometrów

- kalibratory i manometry elektroniczne ciśnienia

- pompki kalibracyjne pneumatyczne i hydrauliczne

- kalibratory przepływu dla gazów

- wzorce fizykochemiczne i innych wartości fizycznych