Pomiary Fizykochemiczne

Pomiary Fizykochemiczne

Przyrządy do pomiarów fizykochemicznych m.in.:

- mierniki i analizatory do pomiaru mętności

- refraktometry, mierniki do pomiaru gęstości

- mierniki i analizatory przewodności, pH, ORP

- mierniki i analizatory tlenu rozpuszczonego, chloru

- mierniki i analizatory zawiesiny, MLSS

- przenośne przyrządy dla pomiarów fizykochemicznych