Poziom

Poziom

Przyrządy do pomiaru i/lub regulacji poziomu m.in.:

- mierniki poziomu cieczy oraz materiałów sypkich

- mierniki ultradźwiękowe poziomu

- sondy lub przetworniki hydrostatyczne pomiaru poziomu

- sygnalizatory poziomu cieczy

- sygnalizatory poziomu materiałów sypkich

- mierniki i moduły z linearyzacją