Temperatura

Temperatura

Przyrządy do pomiaru i/lub regulacji temperatury m.in.:

- czujniki i przetworniki temperatury

- pirometry stacjonarne i przenośne

- mierniki i regulatory

- termometry bimetaliczne, gazowe, cieczowe

- gniazda termiczne (osłony czujników lub termometrów

- sygnalizatory temperatury (elektroniczne lub mechaniczne)