Rejestracja i Wizualizacja

Rejestracja i Wizualizacja

Przyrządy do rejestracji lub wizualizacji pomiarów m.in.:

- moduły akwizycji danych

- oprogramowanie do wizualizacji pomiarów

- rejestratory z zapisem na papierze

- rejestratory elektroniczne

- rejestratory przenośne i bateryjne