Przyrządy Ex

Przyrządy Ex

Przyrządy dla strefy zagrożonej wybuchem m.in. przetworniki i separatory sygnałów analogowych, binarnych oraz częstotliwości; separatory komunikacji, mierniki i wyświetlacze, zadajniki, zasilacze itp.