Kategorie

Producenci

Informacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktową m.in. szeroką gamą przyrządów pomiarowych, nowościami produktowymi oraz aktualnymi promocjami.

Oferujemy szeroką gamę przyrządów pomiarowych w wersji standardowej, do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem (Ex) oraz dostosowanych do szczególnych wymagań użytkowników.


Oferujemy naszym klientom pełne wsparcie techniczne, włącznie z możliwością montażu i/lub uruchomienia przyrządów na obiekcie.
Wybierz język:

RAPORT - oprogramowanie do odczytu, wizualizacji i obróbki wyników pomiarów dla przyrządów serii MPI-..., FP-..., M-

Producent: METRONIC
Opis
Oprogramowanie RAPORT przeznaczone jest do wizualizacji oraz archiwizacji wyników pomiarów we współpracy z wieloma przyrządami pomiarowymi m.in. 
- rejestratorami elektronicznymi MPI-8, -8/4, -8W; MPI-C, -CL, -CN; M-200; MPI-D, -DN
- modułami wejść analogowych M-800
- licznikami przepływu FP-400
- przelicznikami przepływu skompensowanego FP-3011/N, -3021/N, -3031/N
 
Oprogramowanie RAPORT instalowane jest na komputerze PC, natomiast przyrządy pomiarowe mogą być do PC podłączone na dwa sposoby: za pomocą wirtualnego portu COM łączącego się za pomocą konwertera z magistralą RS485 lub za pomocą sieci Ethernet.
 
 
Oprogramowanie umożliwia m.in.:
- odczyt danych pomiarowych zarchiwizowanych na kartach pamięci SD (lub w pamięci rejestratora) i ich wizualizację na ekranie PC w formie graficznej lub tabelarycznej
- odczyt bieżących wyników pomiarowych w trzech postaciach: tabeli, wykresu oraz wizualizacji
- możliwość sprawdzenia poprawności wyników pomiarowych: kontrola szyfrowania danych i ciągłości archiwum
- obróbkę wyników archiwalnych np. selekcję, wyszukiwanie ekstremów, uśrednianie danych
- rejestrację zdarzeń oraz czynności autoryzowanych
- sporządzenie wiarygodnych raportów w formie wydruków