Kategorie

Producenci

Informacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktową m.in. szeroką gamą przyrządów pomiarowych, nowościami produktowymi oraz aktualnymi promocjami.

Oferujemy szeroką gamę przyrządów pomiarowych w wersji standardowej, do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem (Ex) oraz dostosowanych do szczególnych wymagań użytkowników.


Oferujemy naszym klientom pełne wsparcie techniczne, włącznie z możliwością montażu i/lub uruchomienia przyrządów na obiekcie.
Wybierz język:

A450C - dwubarwny, zakresy pomiarowe 600...2500°C, optyka do 200:1, celownik laserowy lub obiektyw celowniczy

Producent: AST
Opis
Pirometry stacjonarne A450C są bardzo dokładnymi, cyfrowymi i dwubarwnymi przyrządami pomiarowymi, przeznaczonymi do precyzyjnego bezkontaktowego pomiaru temperatury w wielu aplikacjach przemysłowych. Są one doskonałym wyborem dla aplikacji pomiaru temperatury szkła, metali żelaznych i nieżelaznych w zakresie temperatury powyżej 600°C. Pirometry charakteryzują się m.in. ustawialnym zakresem pomiarowym, wyborem sygnału wyjściowego (0/4...20mA, 0...10V), interfejsem komunikacji USB/RS232/RS485, rozdzielczością optyczną do 200:1; celownikiem laserowym lub obiektywem celowniczym oraz wysoką dokładnością i powtarzalnością pomiaru. Dostarczane są one w komplecie z oprogramowaniem "Infrasoft", przeznaczonym do konfiguracji wymaganych parametrów przyrządu oraz umożliwiającym monitoring / wizualizację i rejestrację wyników pomiaru on-line na PC.


- zakres pomiarowy: 600...1600°C, 800...2500°C
- dokładność: 0,5% wartości mierzonej +1°C
- powtarzalność: 0,1% wartości mierzonej +1°C
- rozdzielczość optyczna: 100:1, 200:1
- zakres spektralny: 0,7...1,15µm
- współczynnik emisyjności: 0,1...1,00; ustawialny (tryb jednobarwny)
- stosunek / nachylenie emisyjności: 0,75...1,25; ustawialny (tryb dwubarwny)
- czas odpowiedzi: 20ms do 10 sek., ustawialny
- sygnał wyjściowy: 0/4...20mA, 0...10V, ustawialny
- interfejs komunikacji: USB, RS232, RS485
- znacznik obiektu: wskaźnik laserowy lub obiektyw celowniczy
- temperatura otoczenia: 0...70°C lub max. 200°C z układem chłodzenia
- zasilanie: 24VDC
- stopień ochrony: IP65
- oprogramowanie: "Infrasoft" - w dostawie do konfiguracji, wizualizacji i rejestracji
- kalibracja: certyfikat kalibracji przyrządu w dostawie

Opcjonalnie:
 kabel podłączeniowy o wymaganej długości; zdalny wyświetlacz wartości mierzonej; zasilacz 230VAC/24VDC; konwerter USB/RS232/422/485; obudowa do chłodzenia wodą; kołnierz do przedmuchiwania powietrzem; wspornik montażowy; rejestrator wartości mierzonej

Nastawa parametrów z PC: zakres pomiarowy, sygnał wyjściowy, czas odpowiedzi, emisyjność, próbkowanie wartości szczytowej, czas próbkowania dla rejestracji itp.


Przykładowe aplikacje:
- Głównie pomiar powierzchni metalicznych i niemetalicznych w zakresie powyżej 600°C oraz elementów szklanych
- Ogrzewanie indukcyjne
- Odlewanie
- Wyżarzanie
- Spawanie
- Kucie
- Spiekanie
- Topienie
- Walcowanie
- Wypalanie
- Hartowanie
- Rozwój kryształów