Kategorie

Producenci

Informacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktową m.in. szeroką gamą przyrządów pomiarowych, nowościami produktowymi oraz aktualnymi promocjami.

Oferujemy szeroką gamę przyrządów pomiarowych w wersji standardowej, do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem (Ex) oraz dostosowanych do szczególnych wymagań użytkowników.


Oferujemy naszym klientom pełne wsparcie techniczne, włącznie z możliwością montażu i/lub uruchomienia przyrządów na obiekcie.
Wybierz język:

SAVE SAH / FAH - zawory próbkujące dla przemysłu celulozowo-papierniczego; napęd pneumatyczny, dla medium o wysokiej konsystencji do 18% Cs

Producent: SATRON
Opis
Zawory próbkujące serii SAVE SAH / FAH są specjalnymi zaworami probierczymi, zaprojektowanymi do kontrolowanego i bezpiecznego pobierania próbek zawiesiny masy celulozowej w Przemyśle Celulozowo-Papierniczym o podwyższonej konsystencji do 18% Cs. Głowica zaworów SAVE H jest specjalnie ukształtowana i zwymiarowana w celu zapewnienia reprezentatywnej próbki dla medium o podwyższonej konsystencji. Głowica zaworu SAVE H jest głęboko zanurzona do rury procesowej, obok warstwy płynącej wody wzdłuż ściany rury. Części wewnętrzne zaworu SAVE H mogą być przepłukane wodą po pobraniu próbki (złącze G3/4" do podłączenia wody), aby zapobiec zarastaniu, gromadzeniu pozostałości lub zablokowaniu próbnika. Ponieważ mechanizm odcinający zaworu próbkującego znajduje się z przodu, zawór SAVE H nie zostanie zablokowany nawet podczas długich przerw w jego używaniu. Tłok zaworu SAVE H wykorzystuje uszczelnienie metal/metal i nie obejmuje żadnych części zużywających się jak gumowe uszczelnienia.
Wersje zaworów:
- SAVE SAH: przyłącze procesowe klamra montażowa fi. 90mm
- SAVE FAH: przyłącze procesowe kołnierzowe DN80, PN40


- wersja: SAH, FAH
- zastosowanie / aplikacje: dla medium o konsystencji 0...18% Cs
- szybkość pobrania próbki: zależnie od konsystencji medium
- przyłącze procesowe: klamra fi. 90mm; kołnierzowe DN80 / PN40
- materiał części zwilżanych: stal nierdzewna SS316L, Tytan
- materiał przyłącza montażowego: stal nierdzewna SS316L, Tytan; tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
- uszczelnienie: metal/metal
- ciśnienie procesu: max. 25bar (max. 10bar dla złącza z tworzywa)
- temperatura procesu: max. 120°C
- napęd: ręczny lub pneumatyczny

Opcjonalnie: wersja specjalna; zawór sterujący napędem pneumatycznym (elektromagnetyczny lub przyciskowy); detektor / monitor pozycji otwarcia / zamknięcia zaworu; przyłącza montażowe do spawania; materiał części zwilżanych i przyłącza procesowego wg wymagań, certyfikaty materiałowe itp.