Kategorie

Producenci

Informacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktową m.in. szeroką gamą przyrządów pomiarowych, nowościami produktowymi oraz aktualnymi promocjami.

Oferujemy szeroką gamę przyrządów pomiarowych w wersji standardowej, do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem (Ex) oraz dostosowanych do szczególnych wymagań użytkowników.


Oferujemy naszym klientom pełne wsparcie techniczne, włącznie z możliwością montażu i/lub uruchomienia przyrządów na obiekcie.
Wybierz język:

N300T - analizator wielokanałowy, do 10 lub więcej kanałów (pH, ORP, DO, RC, MLSS, SS, przewodn., rezyst., TDS, mętność, temp.)

Producent: NA
Opis
Analizatory N300T są wielokanałowymi mikroprocesorowymi przyrządami pomiarowymi tworzącymi wielokanałowy system pomiarowy, przeznaczony do pomiaru on-line parametrów fizykochemicznych m.in. pH, ORP, tlenu rozpuszczonego, przewodności, chloru, zawiesiny, MLSS, mętności, rezystywności, rozpuszczonych substancji stałych (TDS) i temperatury w aplikacjach przemysłowych. Posiadają szeroki wybór czujników pomiarowych m.in. do bezpośredniego montażu w rurociągu / zbiorniku, zanurzeniowe dla kanałów / koryt (o wymaganej długości wspornika) lub z przepływową komorą pomiarową. Charakteryzują się wysoką dokładnością pomiaru, specyfikowaną ilością kanałów pomiarowych 3...10 lub więcej (zależnie od wymagań użytkownika), autodiagnostyką czujników pomiarowych, graficznym wskazaniem trendu pomiarów, interfejsem komunikacji RS232 / RS485 oraz wyborem panelu operatorskiego 7" lub 15" zależnie od wymagań użytkownika.
 
 
- ilość kanałów: 3...10 kanałów lub więcej (wg wymagań)
-  zakresy pomiarowe / dokładność:
pH: zakres 0,00...14,00 pH / dokładność 0,01pH
ORP: zakres +/-1500mV / dokładność +/-1mV
tlen rozpuszczony: zakres 0,00...20,00 mg/l / dokładność 3%
+ chloru: zakres 0,00...20,00 mg/l / dokładność 3%
+ MLSS: zakres 0,00...15000,00 mg/l / dokładność 3%
+ zawiesiny: zakres 0,00...1500,00 mg/l / dokładność 3%
+ mętność: zakres 0,00...100,00 NTU / dokładność 2%
przewodność: zakres 0,00...20,00 mS/cm / dokładność 3%
rezystywność: zakres 0,00...20,00 MOhm / dokładność 3%
rozpuszczonych substancji stałych: zakres 0...10000ppm / dokładność 3%
temperatury: zakres 0...100°C / dokładność 0,1°C
- komunikacja: RS232 / RS485
- zasilanie: 230VAC
- wyświetlacz: LCD, graficzny, dotykowy, wielkość 7" lub 15"
- obsługa użytkownika: panel dotykowy
- inne funkcje: ręczna / automatyczna kalibracja
- obudowa systemu: aluminiowa lub stalowa, zależnie od specyfikacji
- montaż obudowy: naścienna lub stojąca, zależnie od specyfikacji
- stopień ochrony: IP64 / 65

Opcjonalnie: szeroki wybór czujników pomiarowych, specjalna kalibracja czujnika pomiarowego, wybór obudowy zależnie od rodzaju czujników pomiarowych itp.