Kategorie

Producenci

Informacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktową m.in. szeroką gamą przyrządów pomiarowych, nowościami produktowymi oraz aktualnymi promocjami.

Oferujemy szeroką gamę przyrządów pomiarowych w wersji standardowej, do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem (Ex) oraz dostosowanych do szczególnych wymagań użytkowników.


Oferujemy naszym klientom pełne wsparcie techniczne, włącznie z możliwością montażu i/lub uruchomienia przyrządów na obiekcie.
Wybierz język:

AL45 - zakresy pomiarowe 400...1500°C, optyka do 40:1, celownik laserowy, zakres spektralny 4.43 μm absorbujący gorące CO2

Producent: AST
Opis
Pirometry stacjonarne AL45 są bardzo dokładnymi, cyfrowymi przyrządami pomiarowymi, przeznaczonymi do precyzyjnego bezkontaktowego pomiaru temperatury w wielu aplikacjach przemysłowych, szczególnie w aplikacjach pomiaru płomieni i gazów spalinowych zawierających CO2. Są one doskonałym wyborem dla aplikacji pomiaru temperatury pomiaru płomieni i gazów spalinowych zawierających CO2. Pirometry charakteryzują się m.in. ustawialnym zakresem pomiarowym, wyborem sygnału wyjściowego (0/4...20mA, 0...10V), interfejsem komunikacji USB/RS232/RS485, rozdzielczością optyczną do 40:1; celownikiem laserowym oraz wysoką dokładnością i powtarzalnością pomiaru. Dostarczane są one w komplecie z oprogramowaniem "Infrasoft", przeznaczonym do konfiguracji wymaganych parametrów przyrządu oraz umożliwiającym monitoring / wizualizację i rejestrację wyników pomiaru on-line na PC.


- zakres pomiarowy: 400...1500°C
- dokładność: 1,5% wart. mierz. do 500°C; powyżej 500°C dokładn. 1% wart. mierzonej
- powtarzalność: 0,3% wartości mierzonej +1°C
- rozdzielczość optyczna: 40:1
- zakres spektralny: 4,43µm
- współczynnik emisyjności: 0,1...1,20; ustawialny
- czas odpowiedzi: 60ms...10 sek.
- sygnał wyjściowy: 0/4...20mA, 0...10V, ustawialny
- interfejs komunikacji: USB, RS232, RS485
- znacznik obiektu: wskaźnik laserowy
- temperatura otoczenia: 0...70°C lub max. 200°C z układem chłodzenia
- zasilanie: 24VDC
- stopień ochrony: IP65
- oprogramowanie: "Infrasoft" - w dostawie do konfiguracji, wizualizacji i rejestracji
- kalibracja: certyfikat kalibracji przyrządu w dostawie

Opcjonalnie:
 kabel podłączeniowy o wymaganej długości; zdalny wyświetlacz wartości mierzonej; zasilacz 230VAC/24VDC; konwerter USB/RS232/422/485; obudowa do chłodzenia wodą; kołnierz do przedmuchiwania powietrzem; wspornik montażowy; rejestrator wartości mierzonej

Nastawa parametrów z PC: zakres pomiarowy, sygnał wyjściowy, czas odpowiedzi, emisyjność, próbkowanie wartości szczytowej, czas próbkowania dla rejestracji itp.


Przykładowe aplikacje:
- Głównie pomiar temperatury pomieni oray gazów spalinowych zawierających CO2