Kategorie

Producenci

Informacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktową m.in. szeroką gamą przyrządów pomiarowych, nowościami produktowymi oraz aktualnymi promocjami.

Oferujemy szeroką gamę przyrządów pomiarowych w wersji standardowej, do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem (Ex) oraz dostosowanych do szczególnych wymagań użytkowników.


Oferujemy naszym klientom pełne wsparcie techniczne, włącznie z możliwością montażu i/lub uruchomienia przyrządów na obiekcie.
Wybierz język:

A4-EX-FO - ze światłowodem, zakresy pomiarowe 450..1500°C, optyka do 200:1; wyjście 0/4...20mA, 0...10V

Producent: AST
Opis
Pirometry stacjonarne ze światłowodem A4-EX-FO są bardzo dokładnymi, cyfrowymi przyrządami pomiarowymi, przeznaczonymi do precyzyjnego bezkontaktowego pomiaru temperatury w wielu aplikacjach przemysłowych. Przeznaczone są one szczególnie do bardzo trudnych warunków, także dla obiektów o zmiennej emisyjności jak też posiadają głowicę optyki umożliwiającą pracę w temperaturze otoczenia do 200°C bez chłodzenia oraz dzięki zastosowaniu światłowodu mają wysoką odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Są one doskonałym wyborem dla aplikacji pomiaru temperatury metali żelaznych i nieżelaznych w zakresie temperatury powyżej 450°C. Pirometry charakteryzują się m.in. ustawialnym zakresem pomiarowym, wyborem sygnału wyjściowego (0/4...20mA, 0...10V), interfejsem komunikacji RS232 lub RS422 / USB / Bluetooth, wyborem głowicy optyki i rozdzielczością optyczną 100:1 lub 200:1 (min. wielkość obiektu od 1,5mm); wysoką dokładnością oraz powtarzalnością pomiaru. Dostarczane są one w komplecie z oprogramowaniem "Infrasoft", przeznaczonym do konfiguracji wymaganych parametrów przyrządu oraz umożliwiającym monitoring / wizualizację i rejestrację wyników pomiaru on-line na PC.


- zakres pomiarowy: 450...1500°C
- dokładność: 1% wartości mierzonej
- rozdzielczość optyczna: 100:1; 200:1 (min. plamka 1,5mm)
- zakres spektralny: 2...2,4mkm
- współczynnik emisyjności: 0,1...1,00
- czas odpowiedzi: 0,1ms do 10 sek., ustawialny
- sygnał wyjściowy: 0/4...20mA, 0...10V, ustawialny
- interfejs komunikacji: RS232 lub RS422 / USB / Bluetooth
- temperatura otoczenia: max. 200°C dla światłowodu i głowicy optyki (bez chłodzenia)
- długość światłowodu: standard 2,5m (opcja: 5 / 7,5 / 10 / 15 / 30m lub wg wymagań)
- zasilanie: 24VDC
- stopień ochrony: IP65
- oprogramowanie: "Infrasoft" - w dostawie do konfiguracji, wizualizacji i rejestracji
- kalibracja: certyfikat kalibracji przyrządu w dostawie

Opcjonalnie:
 długość światłowodu wg wymagań, głowica optyczna wg wymagań, kabel podłączeniowy o wymaganej długości; zdalny wyświetlacz wartości mierzonej; zasilacz 230VAC/24VDC; konwerter USB/RS232/422/485; obudowa do chłodzenia wodą; kołnierz do przedmuchiwania powietrzem; wspornik montażowy; rejestrator wartości mierzonej

Nastawa parametrów z PC: zakres pomiarowy, sygnał wyjściowy, czas odpowiedzi, emisyjność, próbkowanie wartości szczytowej, czas próbkowania dla rejestracji itp.


Przykładowe aplikacje:
- Głównie pomiar powierzchni metalicznych i niemetalicznych w zakresie powyżej 450°C